10/04/2019

các tạo hộp thoại alert


code javascript:
alert("nội_dung");

2 nhận xét: